Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u informatie over de algemene voorwaarden van TOBROCO-GIANT. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden kunt u hier inzien.

-

Uw eigen GIANT machine samenstellen en bestellen

Start configurator